Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Učilišta

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Učilišta

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76./93., 29/97., 47/99 i 35/08.), članka 32. i 35. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Osijek (dalje: Učilište) te članka 1. Izmjena Statuta Učilišta od 18. srpnja 2019., Upravno vijeće Učilišta raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Učilišta

Uvjeti:

  • Za ravnatelja se može imenovati osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o ustanovama
  • Završen fakultet društvenog ili humanističkog smjera
  • najmanje 5 godine radnog iskustva u struci

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
  • Program razvoja Učilišta za mandatno razdoblje
  • Potvrda o državljanstvu (preslika domovnice)
  • Dokaz o radnom iskustvu
  • Dokaz o stručnoj spremi
  • Životopis

Mandat ravnatelja/ice traje 4 godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja/icu.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se Upravnom vijeću Učilišta na adresu: Pučko otvoreno učilište Osijek, L. Jägera 6, Osijek, s naznakom “za natječaj” u roku 14 dana od dana objave u javnom glasilu. Osim poštom, prijave se mogu predati na navedenoj adresi, u potkrovlju zgrade, radnim danom od 9.00 do 13.00 sati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Upravno vijeće Učilišta

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart