Strani jezici za odrasle polaznike

Opći tečaj engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog, češkog i ruskog jezika

Nakon uspješno položenog ispita na kraju određenog stupnja

koji se temelji na broju završenih modula, polazniku se izdaje svjedodžba o razini znanja jezika usklađena s razinama određenim Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (CEF) koji određuje 6 stupnjeva:

A1, A2, B1, B2, C1 i C2 kroz 16 modula za engleski jezik. Za njemački i talijanski jezik predviđena su dva stupnja po CEF-u: A1 i A2, odnosno 4 modula.

Svjedodžba je javna isprava i upisuje se u e-radnu knjižicu.

Napomena:
Inicijalno testiranje za sve one koji ne upisuju prvi (početni ) modul provodi se tijekom upisnog roka.

Na kraju svakog modula (semestra) se također polaže završni ispit. Za uspješno položen ispit izdaje se interna diploma Učilišta. Gore navedena cijena tečaja uključuje i završni ispit. Polaznik ima pravo još dva puta polagati ispit, ali je dužan uplatiti 200,00 kn za svaki izlazak.

Polaznik je dužan redovito pohađati nastavu. Ukoliko izostane s više od 20% nastave (14 sati) ne može dobiti potvrdu o pohađanju tečaja. U tom slučaju predavač može odlučiti može li polaznik pristupiti završnom ispitu određenog modula, odnosno stupnja.

Polaznici pri upisu sklapaju ugovor te ispunjavaju upisnicu i prilažu slijedeće dokumente: rodni list, domovnicu i dokaz od stečenoj stručnoj spremi. Uvjet za upis je minimalno završena osnovna škola.

Napomena: Engleski, njemački i talijanski su verificirani tečajevi i upisuju se u e-radnu knjižicu. Po završetku ostalih tečajeva, dobiva se interna diploma Učilišta.

Svjedodžba je javna isprava

i upisuje se u e-radnu knjižicu

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart