Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije pomoćnik u nastavi/pomoćnica u nastavi

Opis programa

Polaznici stječu znanja i vještine potrebne za pružanje primjerene potpore učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti. Polaznici će moći usmjeriti učenika na samostalno korištenje didaktičkih pomagala i pomoćne tehnologije. Steći će osnovne vještine komunikacije sa svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa s naglaskom na važnost kontinuirane suradnje i savjetovanja s učiteljem/nastavnikom/stručnim suradnikom i roditeljima učenika. Naučit će kako učenika s teškoćama u razvoju podupirati u razvoju samostalnosti, zauzimanju za sebe i komuniciranju s drugim učenicima. Polaznici će upoznati osnovna pravila rada škole i djelokrug rada pojedinih radnika škole te načina komunikacije unutar škole. Naučit će voditi dnevnik rada kako bi njihov rad bio pravilno evidentiran i dokumentiran.

Trajanje: 250 sati. Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 90 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 122 sata, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 38 sati.

Uvjet upisa: Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2

Kompetencije koje polaznik stječe

 1. poticati učenika na samovrednovanje
 2. pomagati učeniku da ustraje u rješavanju zadataka
 3. poticati i pomagati u sudjelovanju u primjerenom programu tjelesno-zdravstvene kulture i izvanučioničke nastave prema uputama učitelja/nastavnika i nadležnoga školskog liječnika
 4. pružati tehničku potporu učeniku u čitanju, pisanju, računanju i izvođenju grafičkih radova
 5. usmjeravati pažnju učenika na upute vezane uz školske aktivnosti
 6. pružati potporu učeniku te ga poticati na samostalno korištenje pedagoško-didaktičkih pomagala i školske opreme sukladno mogućnostima
 7. pomagati učeniku da učestalije bude u interakciji s drugim učenicima u razredu
 8. poticati učenika na suradnju i pomagati u suradnji s ostalim učenicima
 9. po potrebi ponoviti pravila za rad i igru radi boljeg razumijevanja
 10. upozoravati učenika na štetnost i posljedice neprihvatljivih oblika ponašanja u skladu s uputama učitelja/nastavnika, koordinatora odnosno stručnog suradnika
 11. poticati i usmjeravati učenika na prihvatljive oblike ponašanja u skladu s uputama učitelja/nastavnika, koordinatora odnosno stručnog suradnika
 12. prilagoditi se komunikacijskim obrascima učenika
 13. poticati učenika na primjerenu komunikaciju s drugim učenicima u razredu odnosno u školi
 14. poznavati osnovna pravila rada škole
 15. poznavati osnovni djelokrug rada pojedinih radnika škole
 16. primjenjivati osnovne komunikacijske vještine
 17. u radu s učenikom postupati u skladu s programom rada
 18. primjenjivati propisane načine dokumentiranja svih oblika rada
 19. razmjenjivati informacije s učiteljem/nastavnikom, koordinatorom odnosno stručnim suradnikom s ciljem praćenja i unapređivanja rada s učenikom
 20. poznavati osnovne postupke pružanja prve pomoći
 21. prepoznati vršnjačko i druge oblike nasilja i primijeniti propisane postupke u slučajevima uočavanja nasilja
 22. primjenjivati posebne upute u odnosu na individualne zdravstvene potrebe učenika
 23. primjenjivati osnove pravilnog uzimanja hrane i pića učenika s različitim razvojnim teškoćama
 24. pružati potporu učeniku pri presvlačenju
 25. pružati potporu učeniku pri korištenju toaleta
 26. pridržavati se higijenskih zahtjeva prilikom asistiranja učeniku
 27. voditi učenika (sa i bez ortopedskih pomagala) kojemu je potrebna potpora u kretanju i svladavanju prepreka
 28. pružati potporu pri održavanju osobne higijene učenika i higijene školskog okruženja
 29. uvažavati dostojanstvo i osobne granice učenika prilikom asistiranja učeniku
 30. pružati potporu u rukovanju ortopedskim pomagalima te upravljati pomagalima za penjanje i spuštanje u svrhu svladavanja prostornih prepreka
 31. pružati potporu učeniku u promjeni položaja tijela

Svakom polazniku nakon uspješno provedene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije pomoćnik u nastavi/pomoćnica u nastavi.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart