Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje IoT sustavima

Opis programa

Polaznici se upoznaju s automatiziranim sustavima baziranim na IoT konceptu, izradi korisničkih sučelja za prikupljanje i analizu podataka, izradi upozorenja i sustava alarmiranja putem SMS-a i e-maila. Polaznici će za konkretne automatizirane sustave bazirane na IoT konceptu izraditi korisničko sučelje i povezati ga s mikroupravljačem, spojiti i kalibrirati senzore te prikupljati dobivene podatke na temelju kojih će upravljati radom aktuatora. Koristeći standardne dijelove (mikroupravljač, senzori i aktuatori, pripadajuće elektroničke komponente) i korisnička sučelja (Blynk, Cayenne IoT…) polaznici će spojiti, programirati i primijeniti različite načine upravljanja, nadzora i izrade scenarija automatiziranog IoT sustava.

Trajanje: 200 sati. Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 40 sati, dijelom učenjem temeljenom na radu u trajanju od 110 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 50 sati.

Uvjeti upisa: Cjelovita kvalifikacija minimalno na razini 4.1.

Kompetencije koje polaznik stječe

  1. Sastaviti elemente elektroničkih sklopova i/ili uređaja
  2. Povezati elektroničke sklopove i/ili uređaje u funkcionalnu cjelinu
  3. Programirati mikroupravljače i/ili industrijska računala
  4. Programirati aplikacije
  5. Postaviti parametre aplikacije
  6. Odabrati dijelove sklopa/uređaja prema zadanim uvjetima i standardima
  7. Izraditi sheme elektroničkih sklopova i/ili uređaja
  8. Koristiti alate za izradu podloga za izradu elektroničkih sklopova i/ili uređaja pomoću računala temeljem pripremljenog idejnog rješenja
  9. Simulirati rad sklopova i/ili uređaja

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje IoT sustavima.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart