Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije financijskog upravljanja i planiranja

Opis programa

Polaznici stječu znanja i vještine potrebne za samostalnu izradu i analizu financijskih izvještaja. Polaznici će usvojiti ključne pojmove o financijskim izvještajima, vrstama financijskih izvještaja i pokazateljima uspješnosti poslovanja, te će biti osposobljeni za sastavljanje financijskih izvještaja i analizu na temelju istih. Nadalje, polaznici će identificirati elemente poslovnog planiranja, izraditi poslovni plan, izračunati točku pokrića i stopu povrata, kao i pretraživati sudski obrtni registar.

Trajanje: 250 sati. Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 52 sata, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 136 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 62 sata.

Uvjeti upisa: Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 sektora ekonomija i trgovina.

Kompetencije koje polaznik stječe

  1. voditi osnovne i pomoćne poslovne knjige uz podršku knjigovodstvenih programa
  2. prikupljati, sortirati, grupirati i sistematizirati podatke za potrebe izrade financijskih izvještaja i ostalih poslovnih izvješća
  3. sudjelovati u sastavljanju temeljnih financijskih izvještaja (GFI) na propisanim obrascima uz poštivanje rokova za njihovu javnu objavu
  4. izračunavati financijske pokazatelje za potrebe malih i srednjih poduzeća
  5. primjenjivati temeljne elemente i načela poslovnog planiranja
  6. sudjelovati u izradi poslovnih planova malih i srednjih poduzeća
  7. pratiti realizaciju poslovnih planova malih i srednjih poduzeća

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije financijskog upravljanja i planiranja.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart