Uzgoj voća, povrća i cvijeća u zatvorenim prostorima

Poslovi za koje se polaznici tijekom trajanja programa trebaju osposobiti su poslovi niže razine složenosti

a u najkraćim crtama mogu se sistematizirati na sljedeći način:
– poslovi kao što su priprema tla i hranjivih podloga za podizanje plastenika i staklenika
– sadnja biljaka unutar plastenika i staklenika
– njega biljaka u zatvorenim prostorima (prihrana, zaštita, održavanje)
– berba plodova;
– skladištenje, razvrstavanje, pakiranje i osnovna dorada ili prerada proizvoda;
– isporuka i prodaja proizvoda.

Nakon završenog programa osposobljavanja polaznici stječu sposobnost obavljanja radova

unutar zanimanja: uzgajivač voća, povrća i cvijeća u zatvorenim prostorima te stječu teorijska i praktična znanja u rečenom zanimanju.

Tečaj se upisuje u radnu knjižicu.

Redni brojNastavno područjeBroj sati
1.Strukovni sadržaji60
2.Stručne vježbe60
3.Provjera znanja4
UKUPNO:124

Cijena: 3.500,00 kn po polazniku, dok ostatak sredstava za školovanje polaznika snosi Osječko-baranjska županija. Mogućnost obročnog plaćanja (4×875,00 kn)

Cjelokupan program osposobljavanja sadrži 124 nastavna sata u trajanju od 6 mjeseci.

Za sve dodatne informacije obratite se na tel. (031) 212-806 od 9-13 sati.

Završetkom programa polaznici stječu

sposobnost obavljanja radova s upisom u radnu knjižicu

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart