Vinogradar - podrumar

Polaznici će nakon završenog programa osposobljavanja za vinogradara/ke i podrumara/ke steći znanja o:

– Botaničkim svojstvima vinove loze
– Razvojnom ciklusu vinove loze
– Razmnožavanju i odabiru podloga
– Sortama vinove loze i odabiru prema agrotehničkim, reljefnim i klimatskim prilikama
– Podizanju vinograda i obradi tla
– Uzgojnim oblicima i rezidbi
– Kalendaru mjera zaštite vinograda
– Berbi i skladištenju grožđa
– Podrumarstvu
– Proizvodnji vina, pakiranju, skladištenju i prodaji vina
– Financijskim pokazateljima ulaganja i dobiti

Polaznici će tijekom programa biti osposobljeni za sljedeće zadaće:

– Pripremu tla čišćenjem rigolanjem i gnojidbu
– Odabiru najboljih cijepova i sorti
– Sadnji vinograda
– Obradi i održavanju vinograda
– Poduzimanju mjera zaštite od bolesti i štetnika
– Njegovanju nasada, rezidbi i oblikovanju
– Ubiranju zrelih plodova
– Skladištenju i preradi grožđa
– Podrumarstvu i enologiji
– Pakiranju i distribuciji vina
– Upravljanju kapitalnim ulaganjima i distribucijom dobiti

Program traje 124 sata (60 sati teorijski dio; 60 sati praktične nastave + 4 sata ispit):
Cijena: 3.500,00 kn (4 x 875,00 kn)

Polaznici stječu sposobnost obavljanja radova unutar zanimanja vinogradara/ke i podrumara/ke te nakon uspješnog svladavanja programa stječu stručna znanja za obavljanje poslova koji su potrebni kako bi se zaokružio ciklus potrebnih radova u vinogradarstvu, vinarstvu i podrumarstvu te plasmanu vina, a koji zadovoljavaju svim zakonskim propisima RH.

Podrumar – vinogradar za sve one koji se bave vinogradarstvom i koji žele naučiti više u tom poslu uz stručna predavanja i praktičan rad.
Nakon završenog programa i položenog ispita polaznici dobivaju Uvjerenje koje se upisuje u radnu knjižicu.

Završetkom programa i ispita polaznici dobivaju

uvjerenje koje se upisuje u e-radnu knjižicu

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart