Njegovatelj / ica starijih i nemoćnih osoba

Program osposobljavanja s upisom u e-radnu knjižicu: Njegovatelj / ica starijih i nemoćnih osoba

U trajanju od 500 sati, a programom obuhvaća:

 • Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije
 • Njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba
 • Zaštita na radu i prva pomoć
 • Praktična nastava

Uvjeti za upis:

 • Završena osnovna škola
 • Najmanje 18 godina života

Polaznici će tijekom programa biti osposobljeni za sljedeće zadaće:

 • Prepoznati znakove starosti i starenja i razumjeti najvažnije promjene organizma u procesu starenja.
 • Prepoznati osnovne potrebe korisnika i najčešće promjene u organizmu u procesu starenja, najčešće bolesti starijih ljudi.
 • Komunicirati i pristupiti korisnicima koji imaju posebne potrebe i/ili teškoće u komunikaciji.
 • Prepoznati aspekte starenja.
 • Znati postupati sa starijim ljudima i sa zaraženim bolesnikom.
 • Razviti pozitivne stavove u odnosu na zdravlje, nemoć i bolest.
 • Higijenski održavati bolesničku sobu (okolinu bolesnika, krevet, noćni ormarić, stol za serviranje hrane), osigurati zdravu mikroklimu i okoliš korisnika.
 • Spriječiti pojavu infekcija i prepoznati osnovne simptome infekcija, prema uputi zdravstvenih djelatnika brinuti za bolesnike u izolaciji.
 • Namjestiti i presvući korisnikov krevet.
 • Pomagati korisniku pri kretanju ili kretanju uz pomoć pomagala (hodalice, štapovi, štake, sobna kolica, nosila), namještanju u krevetu, promijeniti položaj, prenositi prema procjeni medicinske sestre, sprječavati komplikacije; pomoći pri ustajanju, iskašljavanju, vježbanju.
 • Održavati osobnu higijenu tijela bolesnika/štićenika ili pomagati u održavanju osobne higijene, provoditi depedikulaciju.
 • Pomagati korisniku pri odijevanju i razodijevanju, odijevati ga.
 • Pripremati korisnika za hranjenje i hraniti ga ako nema smetnje gutanja, žvakanja ili disanja.
 • Voditi korisnike (prema potrebi na nužnik), nepokretnima dati posude za nuždu, mijenjati pelene i slično.
 • Pratiti i prevoziti bolesnika na dijagnostičke pretrage i prenositi materijal u laboratorij.
 • Sudjelovati u presvlačenju, uređivanju i oblačenju umrlog, primjereno i etično postupati s umrlim.
 • Pružiti prvu pomoć.
 • Razviti sposobnost razumijevanja zahtjeva i radnih naloga koje postavlja zdravstveno/medicinsko osoblje.
 • Provoditi mjere zaštite na radu i odabrati prikladnu zaštitnu odjeću te alat i pribor.
 • Raditi na primjeren način u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi, primijeniti poslovni bonton, uvažavati temeljna prava čovjeka.

Mogućnost završetka

na najbrži mogući način

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart