Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da nam u postupku jednostavne nabave usluge dostave ponudu za predmet nabave: Usluga izrade mobilne aplikacije u sklopu projekta “INKLOTOUR”, evidencijski broj nabave: JN-7/2023.

Ponuda se dostavlja u skladu s dokumentacijom o nabavi koja se nalazi u privitku ovog Poziva, putem elektroničke pošte na adresu: projekt.inklutour@pucko-uciliste.hr zaključno sa 28.09.2022. godine do 10:00 sati.

Ravnatelj
Marin Seleš, mag. informatolog

Privitci

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart