PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE VODITELJA/ICE PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE VODITELJA/ICE PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

Pučko otvoreno učilište Osijek poziva sve na upis u Program usavršavanja  za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata. Uslijed novog financijskog okvira u kojem je Republici Hrvatskoj namijenjen značajan iznos bespovratnih EU sredstava, pravi je trenutak za stjecanje novih vještina i znanja. U nastavku su objašnjene pojedinosti.

 • Naziv programa: Program usavršavanja  za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata
 • Obrazovni sektor: Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
 • Razina složenosti poslova: 5
 • Trajanje programa (u satima): 160 sati
 • Opravdanost donošenja programa

Republici Hrvatskoj su, od ulaska Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine, na raspolaganju velike svota novca u eurima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. No, zna se kako je do sada isplaćeno malo raspoloživih sredstava, a prema statistikama smo na začelju EU u povlačenju bespovratnih sredstava . Glavni razlog je manjak stručnog kadra za pripremu i provedbu EU projekata, što čini zanimanje za voditelja pripreme i provedbe EU projekata za EU fondove jednim od najtraženijih na tržištu rada .

Kako je Hrvatska već skoro 10 godina članica Europske unije te je očigledno kako se isplatom bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova mogu planirati i provesti iznimno uspješni projekti koji pomažu hrvatskom gospodarstvu kako bi dosegao razinu drugih europskih zemalja, evidentno je da je potreba za ovim kadrom velika i kontinuirana.

Ovi podatci ukazuju na to da su poslovi voditelja pripreme i provedbe EU projekata deficitarni poslovi u lokalnom i regionalnom okruženju u kojem će se izvoditi, i poslodavci imaju stvarnu potrebu za ovim profilom radne snage, kao i konzultanti te sve organizacije koje imaju potrebu i priliku raditi projekte uz pomoć Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Završetkom programa usavršavanja  za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata, polazniku je pružena mogućnost zapošljavanja, a time i konkurentnost na tržištu rada s obzirom na dobivene potrebne kompetencije.

 • Uvjeti upisa

U program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata može se upisati osoba koja ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (bacc. ili vss.).

 • Radno okruženje i uvjeti rada

Posao voditelja pripreme i provedbe EU projekata odvija se uglavnom u zatvorenom prostoru te se rad voditelja najčešće odvija u uredu na laptopu. Posao se svodi na dnevni rad, smjenski rad (rad vikendima i blagdanima – po potrebi i u iznimnim situacijama). Moguće je i produljeno, neujednačeno trajanje radnog vremena, također u iznimnim situacijama. Povremeno je potreban i odlazak na terene na mjesta koja se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a koja se dobivenim sredstvima preuređuju, nadopunjuju, odnosno nadograđuju i slično.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Identificirati mogućnosti financiranja EU fondovima
 2. Procijeniti opće ciljeve, svrhu i očekivane rezultate projekta
 3. Koristiti programske i strateške dokumente te raspoložive informacije u pripremi projektne prijave
 4. Izraditi projektni prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom
 5. Izraditi prijedlog projektnog proračuna u skladu s kriterijima ugovora
 6. Ispuniti natječajnu dokumentaciju i pripremiti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa EU
 7. Provesti projekt u skladu s pravilima ugovora te evaluirati i izraditi izvješća o provedbi projekta
 8. Primijeniti pravila zaštite na radu zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata u trajanju od 160 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju od 65 sati i vježbe u trajanju od 95 sati izvodit će se u učionicama ustanove, opremljenim odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Konzultativno – instruktivna nastava: broj skupnih konzultacija iznosi 2/3 sati od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane u programu za nastavu pojedine cjeline. Skupne konzultacije u trajanju od 42 sata se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije u trajanju od 23 sata provode se putem e-pošte, telefonski, neposredno, prema potrebi polaznika. Vježbe se provode u punom fondu sati.

 

Cijena: 1.433,40 EUR (plativo odjednom ili u 3 jednake rate)

Početak programa : kraj travnja 2023. godine

Rok za prijavu: 24.04.2023. godine
Prijave: ravnatelj@pucko-uciliste.hr

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart