Prvi partnerski sastanak projekta Lifelab – škola životnih vještina

Prvi partnerski sastanak projekta Lifelab – škola životnih vještina

Podrška ranjivim skupinama u aktivizmu i zapošljavanju

Partnerske organizacije – Pučko otvoreno učilište Osijek, Udruga obitelji djece s autizmom Dar i Udruga za rad s mladima Breza, održale su 11. ožujka prvi radni sastanak vezan uz provedbu projekta LifeLAB – škola životnih vještina koji je službeno započeo 15. veljače 2021. godine.

 

 

OSNOVNI PODACI PROJEKTA

LifeLAB – škola životnih vještina pod kodnim se brojem UP.02.1.1.12.0057 provodi u okviru Otvorenog trajnoga Poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb” Odlukom o financiranju (Klasa: 910-04/20-09/06, Urbroj: 524-06-03-04-02/2-21-11).

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Osijek

Partneri na projektu: Udruga obitelji djece s autizmom Dar i Udruga za rad s mladima Breza

Kratki opis projekta: Riječ je o društveno-integriranom eksperimentalnom programu pružanja planske i kontinuirane podrške i edukacija te preventivnih aktivnosti  za razvoj ključnih kompetencija potrebnih za samostalni život ranjivim skupinama djece i mladih do 25 godina te nezaposlenih mladih do 29 godina.

Cilj i planirani rezultati: Cilj je projekta unapređenje kvalitete i razvoj te širenje socijalnih usluga i programa za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina djece i mladih na području Urbane aglomeracije Osijek (djeca i mladi bez primjerene roditeljske skrbi, s problemima u ponašanju, s poremećajima iz spektra autizma i srednjoškolci strukovnih škola te nezaposleni mladi), ukupno 115 korisnika. Planirano će se ostvariti kroz opremanje prostora Škole potrebnom opremom i materijalima te realizaciju 10 obveznih i 2 izborna modula Škole koju će voditi stručnjaci (8 osoba) iz područja domaćinstva, pripreme obroka, osobnih financija, profesionalne orijentacije, zdravstvenoga odgoja, digitalnih kompetencija, održive i aktivne zajednice, osobnoga razvoja, slobodnoga vremena te engleskoga jezika i kreativnih vještina. Cijeli će program Škole biti uključen u evaluaciju i procjenu učinka korisnika uz pomoć posebno osmišljenoga softvera kako bi se se izradila validacijska studija o postignućima. Projekt će se promovirati putem medija te kroz video zapis, a postignuća će se predstaviti na Sajmu poslova po završetku projekta u kojemu će sudjelovati korisnici, stručnjaci, razni dionici poslovnoga sektora radi podizanja korporativne društvene odgovornosti u društvenoj zajednici.

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.295.400,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: projekt sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.295.400,00 HRK (100 % sufinanciranje)

Početak provedbe i trajanje projekta: od 15. veljače 2021. do 15. kolovoza 2022. (18 mjeseci)

Posredničko tijelo razine 1– PT1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2 –PT2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Kontakt osoba: Marin Seleš, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Osijek

ravnatelj@pucko-uciliste.hr

projekti@pucko-uciliste.hr

Više o fondu na: www.strukturnifondovi.hr  www.esf.hr

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart